KW 7.1. Novosti

2015-04-24

Khan Wars 7: Blood and Glory

7.1 Novosti

 

Novi rudnici i plaćenički kampovi (odnosi se samo za svjetove, na novoj verziji)

Novi rudnici i plaćenički kampovi pojavljuju se u blizini gradova kada se ispune određeni uvjeti.  Nove objekte možete napadati i opljačkati. Kada su opljačkani rudnici i kampovi prekidaju s radom na neko vrijeme. Da bi se mogli ponovo koristiti rudnici i kampovi moraju se popraviti. Dok se popravljaju oni su u protekciji i ne mogu se napadati, a popravljanje može se ubrzati zlatnicima i pomoću viteza.

Rudnici daju bonus na prihod resursa u gradu u kojem se nalaze. Kampovi daju mogućnost da se gradi određena vrsta jedinica. Svi kampovi u gradu različiti su i od njih se može dobiti različita vrsta jedinica. Jedinice se stvaraju na isti način kao i kada se stvaraju u građevinama namijenjenim za stvaranje jedinica, ali u kampovima je vrijeme izgradnje skraćeno.

Svaki grad ima jedan rudnik i tri kampa, koji moraju biti istraženi da bi se mogli koristiti. Ako vlasnik grada, napusti grad ili netko drugi zauzme grad, rudnik i kampovi resetirati će se i da bi se koristili moraju se ponovo istražiti. Istraživanje radi se putem vitezovih misija.

Rudnik i kampovi mogu se nadograditi, kako bi davali veće bonuse.

Dobivanje gradova (odnosi se samo za svjetove, na novoj verziji)

Igrači će automatski dobiti novi grad jednom nakon što dosegnu razine 5, 10 i 20.
Također smo promijenili broj gradova, koje igrač može posjedovati ovisno o razini građevine “Crkva ”:

Crkva razina 1 – 5 gradova
Crkva razina 2 – 7 gradova
Crkva razina 3 – 9 gradova
Crkva razina 4 – 11 gradova

Preuzimanje gradova (odnosi se samo za svjetove, na novoj verziji)

Preuzimanje gradova aktivnih igrača neće biti dostupno iako se razina lojalnosti spusti na 0. Gradovi neaktivnih igrača, moći će se preuzimati.

Nova mapa svijeta

Prepravili smo u potpunosti mapu svijeta i sada ona posjeduje značajno bolje grafike i objekte. Nova je mapa potpuno prilagođena mobilnim uređajima.

Dostignuća

Dodali smo nova dostignuća i stvorili smo novi sistem, koji uzima u obzir dnevne aktivnosti igrača i nagrađuje ih kada ispune zahtjeve za dostignuća. Svako dostignuće ima tri razine, a svaku veću razinu teže je ostvariti. Veće razine daju veće nagrade.

Baby-Sitting sistem

Uveli smo inovativni in-game sistem, koji će vam omogućiti da netko od vaših klanskih suigrača pričuva vaš račun dok vas nema. Sitter (čuvar) računa imati će ograničeni pristup na vašem računu i moći će raditi samo određene radnje (ovisno o tome, kakve ćete mu ovlasti dati).

Baby-Sitting opcija može se koristiti samo između klanskih suigrača, koji imaju razinu veću od 10.

Novi Multi-Accounting sistem (za igrače, koji dijele istu IP adresu)

Dodan je novi Multi-accounting sistem, koji omogućuje igračima, koji dijele istu IP adresu da to objave i ne budu kažnjeni zbog toga. Korištenjem ove opcije igračima će biti onemogućeno slanje međusobnih marševa te neće moći raditi zajedničke akcije protiv drugih igrača.

Odvajanje Vojarne i Streljane

Vojarna je odvojeno u dvije građevine – Vojarna za pješaštvo i Streljana za strijelce.

Dobivanje iskustva

Iskustvo, koje se dobiva za izgradnju jedinica povećano je za 50% a iskustvo, koje se dobiva od bitaka smanjeno je za  50%. Ta je mjera poduzeta kako bi ograničili dogovorene bitke.  

Klanski bodovi u klanskom poretku

Bodovi, koji su igrači zaradili za klan vidljivi su u klanskom meniju.

Klanski bodovi povezani su s igračima

Kada igrač napusti svoj klan, klan će izgubiti sve bodove, koje je dotični igrač zaradio za taj klan na klanskom poretku.

Suigrači iz klana više se neće moći napadati

Tu smo mjeru poduzeli, kako bi onemogućili punjenje s resursima putem napada između igrača iz istog klana.

Uklonili smo polja za prilagođavanje teksta

Uklonili smo mogućnost prilagođavanja teksta, kako bi spriječili uvredljive nazive gradova, vitezova itd.
Sačuvali smo opciju, koja dozvoljava promjena imena gradova, ali ta će promjena biti vidljiva samo vlasnicima gradova dok će drugim igračima biti vidljivo samo im vlasnika na svim njegovim gradovima.   

Online sati i automatska aktivnost

Uklonili smo automatsku aktivnost i ograničenje u online satima te sada možete igrati koliko god želite.

Potrošnja hrane u kampovima

Dosadašnji sistem za potrošnju hrane u kampu zamijenjen sa sistemom, koji će smanjivati stopu dobivanja hrane u gradu iz kojeg je kamp poslan. Svaki aktivni kamp smanjiti će dobitak hrane u dotičnom gradu iz kojeg je poslan za 10% (isto se odnosi i na marševi napada i podrške)
Igrači više neće moći slati kampove, napade i podrške kada započnu trošiti više hrane od toga što dobivaju.

Kampovi ostaju do 24 sata

Kampovi će stati na odabrane koordinate do 24 sata maksimalno (umjesto 120). Nakon toga, kamp će se automatski vratiti u grad iz kojeg je poslan.

Novi sistem obavještavanja

Od sada ćete dobivati obavijesti kada budete podizali nove razine viteza, grada, ispunjavanje dostignuća itd.

Povijest događaja

Dodali smo novu opciju Povijest događaja, kako bi smanjili poruke, koje se dobivaju u sekciji s porukama. Tu su sve poruke o marševima, koji se vračaju u matični grad, vitezove i dinastija, tržnica I brak. Novi  izbornik nalazi se u gornjem desnom kutu. 

 

Obnovili smo profilnu stranicu igrača

Profilna stranica ima novi izgled. Tamo se sada nalaze medalje, trofeje i dostignuća.

Napuštanje gradova

Od sada već morate imati izgrađenu minimalno prvu razinu Crkve da bi mogli napustiti nekog grada.

Obnovili smo zahtjeve za građevinu “Crkva

Promijenili smo zahtjeve za izgradnju različitih razina Crkve.

Obnovili sistem za izračunavanje bonusa i restrikcija na prihod resursa

Pojednostavili smo bonuse i restrikcije na prihod resursa, te se sada restrikcije akumuliraju, a ne računaju se odvojeno.  

Trenutna izgradnja i oživljavanje vojske (odnosi se samo za svjetove, na novoj verziji)

Plaćena opcija za trenutnu izgradnju i liječenje jedinica prerađena je tako da sada radi na osnovi populacije u tijeku izgradnje/liječenja umjesto na osnovi ukupnog vremena. Na taj način opcija će koštati isto bez obzira na bonuse ili nadogradnje građevina.

Trenutan booster za resurse (odnosi se samo za svjetove, na novoj verziji)

Plaćena opcija za proizvodnju resursa mijenja se u svjetovima različite brzine te bonusi u sporijim svjetovima traju duže. 

Trenutna izgradnja građevine i završavanje nadogradnje

Tu smo opciju također prilagodili brzini svjetova te prednost imaju sporiji svjetovi.

Prilagođeno trajanje vitezovih misija i nagrade

Trajanje vitezovih misija I dobivanje nagrada sada ovisi o brzini svijeta.  


2005 - 2019 XS Software

Uvjeti korištenja Polica privatnosti